Oog voor mantelzorg

Wist jij dat van de circa 37.000 inwoners in de gemeente Moerdijk:
  
- 8.224
mantelzorgers zijn die langdurig zorgen;
- 1.616
mantelzorgers zijn die langdurig en intensief zorg verlenen;
-   808   mantelzorgers zijn die zwaarbelast zijn door de zorgtaken.
(bron: SCP, 2017)

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Met  “Oog voor mantelzorg” vraagt Mantelzorg Moerdijk Aandacht, Respect en Waardering voor alle mantelzorgers in de gemeente Moerdijk.

Mantelzorg komt in veel verschillende situaties voor. In de verschillende verhalen belichten we een aantal mantelzorgsituaties van personen die wonen, zorgen en/of werken in de gemeente Moerdijk en te maken hebben met mantelzorg.

Ook is er voor professionals, bedrijven en organisaties een speciaal predicaat gemaakt. Hiermee kan jij laten zien dat je aandacht, respect en waardering hebt voor mantelzorgers.

Tenslotte kan je hieronder adviezen vinden over wat jij als professional, bedrijf of organisatie kan doen voor mantelzorgers.

Als wij allemaal "oog voor mantelzorg" hebben, kunnen we samen een betere ondersteuning geven die nodig is.

Vragen?

Inloopspreekuren

De Fendertshof, Fijnaart
Woensdag 10:00 - 12:00 uur

Gemeentehuis, Zevenbergen
Donderdag 13:00 - 16:00 uur

Tijdens inloopspreekuren bereikbaar op 0168-331888