Wat kan jij voor mantelzorgers doen?

Voor bedrijven en organisatiesWerkende mantelzorgers ondersteunen
Een op de vier Nederlanders combineert mantelzorg met een betaalde baan. Dit is voor velen van hen zwaar, waardoor overbelasting dreigt. Als werkgever kan je een belangrijke bijdrage leveren om overbelasting te voorkomen.

Waarom is aandacht voor werkende mantelzorgers nodig?
Het aantal werkende mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen. De combinatie werk en mantelzorg is echter vaak lastig, omdat werktijden en zorgtaken elkaar overlappen. Dat kan leiden tot:

 • overbelasting: 8,6% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar overbelast; dit zijn 380.000 mantelzorgers;
 • uitval op het werk: 10% van de werkende mantelzorgers stopt met werken of gaat (tijdelijk) minder werken;
 • financiële problemen als gevolg van het (gedeeltelijk) stoppen met werken;
 • minder mogelijkheden om op de gewenste manier mantelzorg te verlenen.

Hoe kan jij werkende mantelzorgers ondersteunen?

 • Maak mantelzorg bespreekbaar o.a. in het jaargesprek.
 • Geef aan dat er wettelijke regelingen zijn voor medewerkers.
 • Zoek samen naar maatwerkoplossingen.
 • Verwijs naar Mantelzorg Moerdijk voor ondersteuning, informatie en waardering.
 • Maak flexibel en thuis werken mogelijk (aangepaste werktijden).
 • Medewerker kan overuren sparen om op te nemen bij onverwachte zorgsituaties.
 • Medewerker in de gelegenheid stellen om op het werk te mogen bellen met instanties of thuis
 • Medewerker mag tijdens werktijd bereikbaar zijn.
 • Mogelijkheid geven aan de medewerker om afspraken met behandelaars in werktijd te plannen.
 • Financiële ondersteuning.
 • Parkeerplek bij de ingang van het bedrijf reserveren zodat de medewerker snel naar huis kan.
 • Voor meer informatie:  
  Klik hier

Voor professionals • Vraag aan de mantelzorger hoe het met hem of haar gaat. Naast de emoties en verschuivende rol die komen kijken rondom het verzorgen van een naaste is het vaak ook lastig zorg, werk, gezin en sociaal leven te combineren.
 • Niet iedereen is hetzelfde: heb oog voor diversiteit, sociale achtergrond en sluit aan bij de relatie en de gewoontes die cliënt en mantelzorger hebben.
 • Een mantelzorger heeft vaak veel kennis van de cliënt. Erken deze kennis en gebruik dit in de samenwerking rondom de cliënt. Neem de zorg niet direct over.
 • Ga een open gesprek aan, zoek naar een gezamenlijk doel vanuit mogelijkheden en stem de rol en taakverdeling goed af.
 • Bied voldoende ruimte voor persoonlijke wensen en wees open over wat ieders rol kan zijn.
 • Leg afspraken met de familie vast in bijvoorbeeld een zorgplan.
 • Zorg dat je een vaste contactpersoon in de familie hebt. Ook de mantelzorger heeft graag één vaste zorgprofessional die makkelijk bereikbaar is per telefoon.
 • Informeer de mantelzorger bij wijzigingen en stem de nieuwe doelen en verwachtingen opnieuw op elkaar af.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in jouw gemeente.
 • Leer de mantelzorger vaardigheden rondom de zorg en geef hem handvatten.
 • Verwijs de mantelzorger naar Mantelzorg Moerdijk voor ondersteuning, informatie en waardering

(bron: www.mantelzorg.nl, www.vilans.nl)

Vragen?

Inloopspreekuren

De Fendertshof, Fijnaart
Woensdag 10:00 - 12:00 uur

Gemeentehuis, Zevenbergen
Donderdag 13:00 - 16:00 uur

Tijdens inloopspreekuren bereikbaar op 0168-331888